Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 21 a 30 de 133

04-09-2018 Tallers de cuina per als més menuts i menudes

CALENDARI DE TALLERS:

Taller

INSCRIPCIÓ

NOMBRE DE PLACES

DATES DE REALITZACIÓ

HORARI

1

De l’1 al 20 de setembre

25

25 de setembre

16 a 19:30h

2

25

26 de setembre

3

25

27 de setembre

4

25

28 de setembre

 

Menú dels tallers:

Taller 1 i taller 3:

 

Hamburguesa mini de lentilles roges

Humus de garrofó

Broqueta de fruita

Taller 2 i taller 4:

 

Sushi vegetal assortit

Nigiri dolç

OBJECTIUS A ASSOLIR:

.-Apropar aliments frescos, ecològics i/o de Km. 0 adquirits al comerç local, remarcant la rellevància de l’emprempta ecològica i econòmica, alhora que se’ls mou a reflexionar sobre el que es fa a casa en aquest sentit.

.-Dónar a conèixer el producte fresc: verdures, peix, carn... sobre el producte transformat i/o processat, facilitant el reconeixement de les varietats i la capacitat de selecció de les peces.

.-Dónar a conèixer les eines i l’utillatge de la cuina, el seu ús correcte i amb seguretat i la seua neteja i conservació en òptimes condicions.

.-Aprendre a optimitzar l’ús de la matèria primera i minimitzar el rebuig.

.-Recollida selectiva a la cuina. Separació de residus.

.-Mesures d’higiene personal a la cuina i a la taula.

.-Introducció a les condicions de conservació dels aliments.

.-Col·laboració i treball en equip.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

 • Cada taller s’adreça a xiquets i xiquetes de Picanya, d’edat compresa entre 8 i 12 anys, inscrits dintre del termini.
 • La persona pot inscriure’s a més d’un taller, Ordenant-los per preferència. En cas d’haver una major inscripció que nombre de places, es prioritzarà la participació del major nombre de persones possible

En cas d’estar complet el taller marcat com a preferent, la inscripció passarà al següent taller de la mateixa temàtica i així successivament i fins a esgotar l’elecció feta per la família.

 • Per a que el xiquet o la xiqueta puga realitzar el taller, el dia de realització la persona adulta acompanyant ha de lliurar el document d’autorització (model que es pot descarregar del web www.picanya.org/poble/comerc-local o replegar a l’Ajuntament), degudament emplenat i signat per la mare, pare o tutor/a amb la declaració d’alèrgies i/o intoleràncies alimentàries i l’autorització a que s’utilitze els estris i ferramentes pròpies de la cuina. Si no s’aporta aquest document abans de l’inici del taller, no es podrà participar.
 • Les quatre edicions del taller tindràn lloc els dies especificats al calendari, amb inici a les 16h i finalització a les 19:30h. a les instal·lacions del Mercat Municipal de Picanya.
 • Els tallers són impartits pel personal de Valencia Club Cocina, S.L.
 • El taller inclou formació sobre els riscos en la cuina i cóm tractar-los.
 • Allò cuinat pels xiquets i xiquetes, al finalitzar el taller, serà consumit per ells i elles al mateix recinte.
 • Cada participant rebrà un record per la seua participació.
 • Les places són limitades a 25 participants per taller.
 • És responsabilitat de les famílies la recollida dels i les participants a l’acabar l’activitat.
 • La inscripció d’un xiquet o xiqueta comporta l’acceptació de totes les condicions.
 • L’organització es reserva la possibilitat de modificar el calendari o les condicions de realització si fos necessari.

INSCRIPCIÓ:

De l’1 al 20 de setembre de 2018, emplenant el formulari que es pot trobar al web www.picanya.org/poble/comerc-local

El dia del taller s’ha de lliurar a les persones monitores, abans de l’inici, el document Autorització de Participació que es pot descarregar des del mateix enllaç.

La inscripció és gratuïta i serà efectiva per rigoròs ordre d’entrada.

Actividad desenvolupada en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

23-07-2018 LA VIGILÀNCIA SANITÀRIA DELS PRODUCTES I ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

El control sanitari dels aliments té com a finalitat principal garantir al consumidor uns aliments segurs, sans i saludables. Per aconseguir-ho, cal fer un seguit d’activitats encaminades a reduir i minimitzar el possibles riscos sanitaris que poden anar associats al consum d’aliments.

Quan un aliment arriba al consumidor, ha experimentat una sèrie de processos més o menys complexos, segons el tipus d’aliments de què es tracte. Tots aquests passos que l’aliment recorre, des de la producció fins al consum, poden comportar un risc sanitari afegit si no es controlen adequadament.

(...)

Per a descarregar l'article complet, punxe ací.

27-06-2018 El comerç de Picanya en Festes!

Com ja saveu a partir de l’1 de juliol, en aplicació del Reial Decret 293/2018 hem de cobrar les borses de plàstic a totes les persones compradores dels nostres comerços.

La conseqüència dels desperdicis generats pel plàstic al medi natural i als sistemes de recuperació i reciclatge de les ciutats, són enormes i tots i totes hem de contribuïr a aturar el consum d’envasos i embolcalls de plàstic i canviar els hàbits per a dónar una vida útil més llarga a aquestos elements: reutilitzar abans de reciclar.

Per a fer un poc més lleugera aquesta transició, vos proposem la campanya “El comerç de Picanya en Festes!” amb la què, amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, pretenem afavorir que les persones que vagen a realitzar les seues compres ho facen al comerç de Picanya i a més ho facen amb la seua pròpia borsa de compra.

Plegada, pren la forma de tarongeta i quasi no ocupa lloc a la butxaca o a la bossa; desplegada, és resistent i còmoda.

Si eres un comerç de Picanya i vols participar a la campanya, envia un correu-e a l’adreça adl@picanya.org, abans del 2 de juliol, indicant el nom de l’establiment i t’avisarem del dia que pots passar a replegar per l’Ajuntament de Picanya, les borses per al teu comerç.

El veïnat de Picanya, podeu passar a partir de l'1 de juliol pel servei DIGA'M de l'Ajuntament (Plaça d'España) i replegar la vostra.

Poden participar en aquesta campanya, els comerços radicats a Picanya. Es lliurarà una borsa per persona fins que s'exhauresquen.

Article al web de Picanya, ací

23-05-2018 Formació on-line - Programació permanent

Cursos d'interès per al comerç i l'entorn de l'empresa del Programa Aula Mentor del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.

Aquest programa de formació on-line compren més de 150 cursos, per als que la matrícula romandrà oberta des de gener fins a desembre (excepte agost), es compta amb tutoria especialitzada i tenen un reduït cost de 24 euros al mes per curs.

Les hores de certificació varien, depenent del curs, des de les 30 fins les més de 100 hores.

Tota la informació dels cursos Mentor pots trobar-la ací. T'ajudem al 961594460.

03-05-2018 CURS ADMINISTRADOR SALESFORCE - AULA MENTOR

Al curs d'Administrador Salesforce d'Aula Mentor s'apren a gestionar la plataforma i a personalitzar-la per a cobrir els processos de negoci de vendes i/o marketing. El principal objectiu d'aquest curs és donar una orientació pràctica per a poder obtindre la certificació oficial d'Administrador Salesforce.

El curs es realitza íntegrament a distància i deu superar-se l'exàmen presencial que tindrà lloc a Picanya a la convocatòria Mentor d'octubre de 2018.

El curs és gratuït i les places són limitades.

Aula Mentor és un programa de formació a distància a través d'internet del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Més informació ací. o al telèfon 961594460, Aula Mentor Picanya.

30-04-2018 Cinquanta-tres persones han estat guanyadores de la promoció del passaport de compra "Dijous A Picanya comprem!"

Totes les persones del llistat que a continuació exposem, s'han vist beneficiades del premi directe i han pogut gastar-lo als comerços adherits a la campanya

L'import dels premis ha estat aportat per l'Associació Empresarial de Picanya.

Més informació de la campanya, ací.

23-04-2018 CONVOCATÒRIA DEL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2018 DE PICANYA

S’atorgaran un màxim de 25 ajudes per al 2018 pel règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

Cada ajuda és per un import de 1200€. S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 i la Convocatòria per a 2018, extracte publicat a la BDNS amb referència 394162.

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria a la BDNS fins al 15 de novembre de 2018, en la que es contemplen les altes en la Seguretat Social amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2018.

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

Més informació, ací.

10-04-2018 Curs

En aquest curs que presentem ESCAPARATISMO E IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA s'estudien les fòrmules per a encarar amb èxit l'exercici de promocionar un negoci o empresa, analitzant els aspectes més cridaners a nivell comercial i d'imatge.
Es una guia a la que la persona comerciant o emprenedora aprendrà els coneixements necessaris per a poder crear o renovar la imatge d'un negoci, inciciant per la definició del tipus de negoci i la seua identitat corporativa i continuant amb el diseny de la façana, incloent-hi l'aparador i l'interior, fins a aconseguir una imatge global, coherent i eficaç. El curs també fa referència a la difussió del negoci com entitat “viva” i en continuada actualització.
Els coneixements són aplicables a qualsevol tipus de negoci (serveis, alimentació, tèxtil, étc.), a qualsevol ubicació (mercats, locals comercials, etc.) i a diferents entorns (urbans, rural, etc.). A l'actualitat la imatge de qualsevol negoci i el saver cóm comunicar i arribar al client és tan important o més que els productes o serveis que ofereix.

Informació completa al díptic del curs, que podeu descarregar aquí o en la web Mentor, aquí.

www.aulamentor.es