Xarxa Afic

Categories

Les beques convocades són:
 

 
:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
    DEPARTAMENT DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
    amb una titulació necessària de  Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
    DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 
    amb una titulació necessària de Máster universitari en Atenció Socio-sanitària a la Dependència o 
    Diploma d’Intervenció amb famílies en risc i en menors amb conducta antisocial.

:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
    EN EL SERVEI DIGA’M I ÀREA ECONÒMICA 
    amb una titulació necessària d'Administració i Direcció d’Empreses o en Economia.Durada
El període de gaudir la beca serà de sis mesos, amb una dedicació de jornada completa, repartida de dilluns a divendres. El període anteriorment referit podrà prorrogar-se per sis mesos més, mitjançant resolució d’Alcaldia i fins a 24 mesos. La data d'inici del període de pràctiques és l'1 d'abril de 2016.